0283, 1/3 Hp, 1700 Rpm, 196 Oz-in., 48R6BFCI, 115/230 Vac.

0283, 1/3 Hp, 1700 Rpm, 196 Oz-in., 48R6BFCI, 115/230 Vac.

0283, 1/3 Hp, 1700 Rpm, 196 Oz-in., 48R6BFCI, 115/230 Vac., Permanent Split Capacitor, Non-synchronous

  • Price: $347.42